Volden er blitt omtalt i BT på en redelig og edruelig måte, der en også har prøvd å sette voldshandlingene inn i et bredere perspektiv. Det skal BT ha all ros for.

Samtidig har BT trykket artikkelen «Forsmådd kjæreste hugget rival med øks» (BT 18.02.03).

I artikkelen beskrives det en situasjon der en 58-årig(!) mann blir med en «mørk, slank bergensdame» hjem.

Videre vises det til at «Den håpefulle 58-åringen ble med ett særdeles spak ...». Fordi «Kvinnens kjæreste var nemlig ikke i det diplomatiske hjørnet. Etter en kort og amper disputt med sin kjære, begynte han å vifte med øksen, samtidig som han skal ha truet med å drepe ... mannen.» «Mannen truet fornærmede og hugget øksen i foten hans.» Denne «... lett pikante (min utheving) episoden fant sted i Vågedalen på Laksevåg like før klokken 11 mandag formiddag ».

Hr. redaktør! Hva er pikant med drapstrusler og at en mann blir hugget i foten med øks?

Journalisten beskriver her et svært alvorlig tilfelle av vold! Hva er pikant med den eventuelle sjalusien mannen «i 40-årene» opplevde, som resulterte i voldshandlingen? Hvor er BTs seriøsitet i forhold til utøving av vold i slike sammenhenger? Hvor er avisens forsøk på å sette slike former for voldsutøvelse inn i en større sammenheng? Og hvilken interesse har allmennheten av opplysningene om at volden ble utøvd i Vågedalen kl. 11.00 den 17. februar?

Jeg skulle ønske at BT ikke bidro til den generelle tendensen til å bagatellisere vold, omskrive voldelige handlinger, gjøre vold om til underholdning og bidra til tabloidiseringen av alvorlige samfunnsproblem.

Var det kanskje de seksuelle aspektene i saken (utroskap?) som var det pikante for BT?

Dersom det er slike undertoner BT vil fremheve, vil jeg hevde at BT burde overlate denne form for journalistikk til Dagbladet og VG.

BT burde ikke bedrive denne form for underlivsjournalistikk. Det å blande vold og seksualitet for å skape underholdning, er et svært tvilsomt journalistisk grep. BT har sin styrke i etterrettelig og kvalitativ god journalistikk. Denne tradisjonen bør avisen ta godt vare på og avholde seg fra slike tendenser til tabloidisering.

Svein Ramung, psykologspesialist