Reportasjene viser at det er legitimt for samfunnet å behandle mennesker forskjellig fra det hver enkelt av oss forventer, dersom vi henger på dem en eller annen betegnelse eller bokstavforkortelse.

Hvem er det som igjen og igjen i offentlige dokumenter og sakspapirer, av eksperter, av aviser osv. blir omtalt – ikke som menneske eller medmenneske – men som er MPU som kommer fra HVPU og nå bor i en PU-bolig ?

Det beste som har skjedd mennesker med utviklingshemming er at samfunnet ikke kan overse dem lenger. Etter mange år med utestengning har de nå vært igjennom en mangeårig integreringsprosess. Hvorfor er det slik at de som mest trenger samfunnets nærhet og støtte skal skyves utenfor og isoleres for så og gjennomgå en vanskelig integrering ?

– Det er systemene som svikter når de ikke ivaretar pasientenes rettigheter, sier helseminister Tore Tønne når han fratar fylkeskommunen ansvaret for sykehusene. Det var den samme fylkeskommunen som ble fratatt ansvaret for mennesker med utviklingshemming. At noen kan hevde at dette var en naiv handling, er uforståelig.

Det har vært og er fortsatt systemene som svikter de utviklingshemmede, slik som når BT beskriver at omsorgsarbeidere som ikke er i stand til å vaske sine egne klær blir erklært skikket til å vaske andres klær. Hadde det skjedd med noen som helst andre? Heter ikke det uforstand?

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har stått på barrikadene for at den enkelte utviklingshemmede skal ha rett og muligheter til å delta og være inkludert i samfunnet slik som vi alle er. Vi vedtar ikke romplaner på organisasjonsplan. Vi lar det være opp til den enkelte om de vil ha andel i felles arealer i tilknytning til den boligen de ønsker å bo i. For det gjør alle andre mennesker jeg kjenner. Men ingen andre utenforstående skal bestemme det. Det skal heller ikke vedtas i kommunale boligplaner. NFU kjemper for den enkeltes rett til respekt – og mulighet til selv å foreta egne valg – også om en skulle ønske felles rom.

De virkelig store problemene gjenstår også for NFU, nemlig å bekjempe uforstanden, forkortelsene i sakspapirene, systemene som ikke kan vaske klær, eller bare skal vaske gulv på mandager kl 1200, selv om den som bor der liker å sitte på gulvet hver dag hele uken. Og så skal vi jobbe for at tildeling av boliger får et helt annet fokus, og fart. Husk at utviklingshemmede også kan kjøpe sin egen bolig – her må en stå på og tenke nytt. Husbanken har finansieringsmulighetene!

Til slutt vil jeg gi en oppmuntring til de mange dyktige og profesjonelle rundt i Kommune-Norge som hver dag bidrar til at det mangfoldige tilbudet til utviklingshemmede blir bedre og bedre. Husk, det var dere som fikk overdratt ansvaret siste gang fylkeskommunen sviktet sine svake, og det er dere som kan bidra til å forbedre (og fjerne) systemet – hver dag, hele tiden!

Oscar Eide leder, Hordaland Fylkeslag av NFU.