På vårt bord ligger en Maktutredning som viser at Norge står overfor viktige demokratiutfordringer. Valgdeltakelsen ved årets lokalvalg bekrefter det samme. Det er flere årsaker til at valgdeltakelsen er nede på et så lavt nivå, men en av årsakene er at det har oppstått et tillitsproblem mellom partiene og velgerne. Vi på Stortinget må spørre oss om vi har en ærlig dialog med velgerne. Folk forstår at uenighet mellom partiene betyr at ikke alt partiene lover kan gjennomføres i Stortinget. Men forstår velgerne vår manglende evne til å gjennomføre det et flertall i Stortinget under en valgkamp har sagt at man ønsker gjennomført?

Dersom en etter denne valgkampen skal ta på alvor det et flertall har sagt i forbindelse med enkelte saker, burde det for eksempel ikke være vanskelig å sy sammen neste års kommunebudsjett. Regjeringen sa i valgkampen at vi skal få det største løftet i kommuneøkonomien på mange år. Og alle partiene har lovet så det monner både på skole og eldreomsorg. Likevel tviler folk på oss, og det har de grunn til. For nå er Stortinget i gang med sitt arbeid, og neste års statsbudsjett er lagt frem. Gjennom budsjettet har regjeringspartiene brutt sitt valgkampløfte og lagt opp til kutt i den lokale velferden. Nå gjenstår det å se om Frp, Ap og SV vil holde sine løfter. Hvis ikke vil nye folkevalgte i kommunene snart settes i en meget vanskelig situasjon i valget mellom å skjære ned på skole eller på eldreomsorg.

Senterpartiet er opptatt av at de løftene som ble gitt av et flertall av partiene under valgkampen skal følges opp. I valgkampen var det for eksempel et flertall på Stortinget som sa at Hydros virksomhet i Høyanger og Årdal bør moderniseres. Derfor vil Senterpartiet fremme forslag i Stortinget om at regjeringen bør gå inn i en dialog med Hydro omkring rammebetingelsene for videre virksomhet og modernisering i Høyanger, i Årdal og på Karmøy. For hva mente ellers Carl I. Hagen, Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen med det de sa i Høyanger?

Senterpartiet ønsker at det som er lovet om den differensierte arbeidsgiveravgiften under valgkampen faktisk skal følges opp. Hva mente Frps talsmenn som i valgkampen uttalte seg om at her må noe gjøres for å unngå tidenes største avgiftsøkning for distriktene? Også Arbeiderpartiet og SV var helt krystallklare på at regjeringen ikke har gjort en god nok jobb for å bevare den viktige distriktspolitiske ordningen, og at den differensierte arbeidsgiveravgiften må opprettholdes eller erstattes av fullgode alternative ordninger.

I valgkampen var mange politikere høyt på banen og snakket varmt om nedleggingstruet akuttmedisin— og fødeavdelinger på lokalsykehus rundt i landet. Under trontaledebatten ga vi partiene mulighet til å stemme for Senterpartiets forslag om en plan for å sikre desentralisert fødetilbud og et forsvarlig akuttmedisinsk tilbud over hele landet. Men Arbeiderpartiet og Frp stemte mot. Så hva mente Ap og Frps helsepolitiske talsmenn om det de sa om sykehuset i Lærdal? Og hva mente de med det de sa om sykehusene, fødeavdelingene og akuttmedisin andre steder i landet?

Senterpartiet skal holde løftene fra valgkampen - og vi skal minne de andre partiene på hva de sa i valgkampen. Det er åpenbart at det trengs en mer kraftfull røst i Stortinget som kan snakke distriktenes, lokalsamfunnenes, industriens og næringsutøvernes sak. Den røsten vil Senterpartiet være, og høstens valg har gitt oss en styrke i det arbeidet.

Av Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet