Turistene har som oftest begrenset med tid. Har de en guidet tur, er spaserturen gjennom Bryggen et av høydepunktene. Men hvordan skal vi guider vise fram Bryggen når vi ikke har noe sted der bussen kan stoppe for å slippe oss av?

Vi skjønner at trafikken foran Bryggen har blitt lagt om, men hvorfor var det ikke mulig å lage et stoppested (ingen snakker om parkering) for turistbussene?

Hvordan skal vi som guider forsvare denne neglisjernde holdningen Bergen by viser ovenfor turistene?

Manuela Haugland, byguide