Han er ikke siktet, han er derfor ikke dømt, og naturligvis er han da å anse som «uskyldig» inntil saken er prøvd. Dette dreier seg om hans status som eventuelt kriminell. Dette innlegget — og lederen - handler om noe annet. BT skriver: «Vi synest Kristeleg Folkeparti har - og praktiserer - eit strengt regelverk som på grunnlag av ei melding til politiet nærast automatisk fråtek ein kandidat retten til å stå på partiets liste. Det smakar ... av førehandsdømming.»

Spørsmålet er: Har noen (kandidat) rett til å stå på noen politisk valgliste?Litt flåsete: Er alle de (kandidater) som gjerne ville være med på valgliste å regne for suspekte fordi de ikke kommer med på listen?

Media elsker skandaler. Det er bra for dem å antyde at å «vrake» en kandidat er det samme som å hevde at mannen trolig er voldtektsforbryter. Enda bedre (for media) er det å se frem til at en sittende fylkesordfører for KrF blir dømt som voldtektsforbryter.

Denne vinklingen, at en bestemt person har rett til en bestemt posisjon med mindre det skjer noe skandaløst, bidrar til at folk forhåndsdømmer på gale premisser. Politiske nominasjoner dreier seg om tillit og - ikke så lite velgertaktikk. Det har langt finere nyanser enn straffejus. På vegne av mange vil jeg hevde at det er ikke noe suspekt ved ikke å stå på noen politisk liste, selv ikke om en hadde håpet å være med.

EGIL FETT