Kamp for de Eldre aksjonskomiteen i Bergen

Helga Sellevold, leder

Spesielt ser vi i Kamp for de Eldre dette med ærlighet som helt avgjørende for eldreomsorgen i Bergen kommune, der samtlige politiske partier har lovet/garantert å verne eldreomsorgen mot de kuttene som tidligere finansbyråd Trond Tystad har foreslått i budsjettet for 2004. Lovnader/garantier som er gitt i interne møter på vårt kontor i mai/juni, der partiene har møtt enkeltvis.

Noen vil nok tenke: «Hvordan kan noen være så naiv å tro på valgløfter?» Ja, vi er så naive vi i KFDE, ut fra den tillit og gjensidige respekt som vi har opparbeidet gjennom mange år, og de erfaringer vi har høstet når løftene først er gitt.

At byens ledende politikere stiller i faste møter hos KFDE for å drøfte sentrale spørsmål ved eldreomsorgspolitikken, ser vi på som svært positivt, noe som krever stor respekt fra hver side. At dette også er helt unikt i politisk sammenheng, gjør ikke respekten mindre. Vi ser frem til å starte drøftinger i møte med det nye samarbeidsbyrådet om viktige saker i eldreomsorgen.

Vi har pr. i dag mottatt et dokument/erklæring fra det nye samarbeidsbyrådet: «Politisk grunnlag for et samarbeidsbyråd i Bergen», hvor løftene/garantiene gjentas, s. 18: «En trygg og verdig alderdom». Forventningene er styrket etter å ha mottatt dette dokumentet. Det inneholder signaler om en styrking av eldreomsorgen som vil gi trygghet til våre syke eldre og avløse angsten for kutt i et allerede svakt tjenestetilbud.

For KFDE vil det være utenkelig og helt uakseptabelt at syke og hjelpetrengende eldre skal belastes med regningen for flere års dårlige økonomiske styring og prioriteringer.

Jo hurtigere vi alle vil erkjenne at risikoen ved å leve er at vi blir eldre, jo hurtigere vil vi få en helhetlig og velfungerende eldreomsorg!