Av fylkesleder Bjørn Ove Jansen,

Grønn Hverdag

Generelt kan man si at dess høyere innhold av næringsstoffer som mineraler, vitaminer, antioksidanter osv. jo sunnere er maten. En annen måleparameter kan være innholdet av kjemikalier/miljøgifter, som er rester etter sprøytemidler. Naturlig nok kan man si at dess lavere innhold av sprøytemiddelrester i maten, jo sunnere er den.

Noen av sprøytemidlene er mer skadelige enn andre for både oss mennesker og miljøet. For å regulere at det ikke skal finnes helsefarlige rester av sprøytemidler i maten vår har myndighetene satt grenseverdier. Disse grenseverdiene kan variere fra land til land. Grenseverdiene for et sprøytemiddel varierer også mellom ulike matvarer. For eksempel kan grenseverdien for ett bestemt sprøytemiddel være flere hundre ganger høyere for eple enn mango. Grenseverdiene er heller ikke absolutte over tid, og i det store og hele settes grenseverdiene bare lavere og lavere.

Når Statens næringsmiddeltilsyn måler innholdet av sprøytemiddelrester i maten, måles det kun etter en og en miljøgift av gangen. Et eple kan for eksempel inneholde ti forskjellige miljøgifter — rester av sprøytemidler. Verdiene på alle disse miljøgiftene kan være helt opp mot grenseverdiene, og en del ganger over, men allikevel selges eplet. Det skyldes at det kun tas stikkprøver og måleresultatene er ofte ikke klare før hele lasten er solgt. Et annet problem er at det ikke måles etter samvirkende effekter av miljøgiftene. To miljøgifter sammen kan gi større skadelige effekter enn når de opptrer hver for seg.

I økologisk produksjon brukes det ikke sprøytemidler, og dermed inneholder økologisk mat minimalt med giftrester fra sprøytemidler. Det brukes heller ikke kunstgjødsel. Kunstgjødsel gjør at plantene vokser raskere. Den sterke veksten i forhold til naturlig vekst gjør at plantene tar i seg mer vann, noe som gjør at pr. vektenhet inneholder økologiske planter som regel mer næringsstoffer. Kanskje er det den høyere konsentrasjonen av næringsstoffer som er grunnen til at stadig flere synes at økologisk mat smaker mer og bedre?

Ut fra de to forholdene at økologisk mat inneholder mer næringsstoffer og mindre sprøytemidler, skulle mye tilsi at den økologiske maten er sunnere enn den konvensjonelle.

Alt i dag finnes det i dagligvarebutikkene en rekke produkter som er økologiske, alt fra barnemat, frukt, kaffe, brød, pasta, melk, kjøtt, egg osv. De er litt dyrere enn den billigste varianten, men kanskje det er verdt det? Til slutt et lite tips til den som vil være litt sunnere: I Bergens-området er det Safari, Meny og COOP-butikkene som har flest økologiske varer.