Denne konklusjonen stemmer ikke og jeg begrunner det gjerne. Jeg ønsker på min brors vegne å presisere at det ikke er ulovlig å holde kristne møter i Nepal. Min bror var deltaker på et kristent bønnemøte, og selv om han skulle ledet møte (noe han ikke gjorde) hadde det likevel ikke vært ulovlig.

Det som er ulovlig er å prøve å få hinduer til å vende om til kristendommen ved hjelp av trusler eller lokkemidler. Det er ikke den slags «misjon» min bror har bedrevet. Jeg synes ikke at det er riktig at min bror skal bli forhåndsdømt her hjemme i Norge for å ha gjort noe som ikke engang er ulovlig! Det er et faktum at det også finnes kristne mennesker i Nepal. Skulle ikke de ha rett til å utøve sin religion når Nepal til og med har ratifisert alle FNs menneskerettighets-konvensjoner (som innebærer religionsfrihet)?

På lik linje med at hinduer har rett til å ha sin egen tro både i Nepal og ellers i verden, har faktisk kristne det også. Det burde i hvert fall være slik. Vi har et ønske om kristen vekkelse i Nepal. Vår misjon er å be for det nepalske folket og oppmuntre de kristne til å fortsette arbeidet til tross for forfølgelse. Det er ikke straffbart.

ANNA LENA BERG VOLL TROND BERGS SØSTER OG MEDLEM AV STØTTEGRUPPEN FOR TROND BERG