Av Margrethe Joys, akupunktør NAHO, tilknyttet kostholdskurs «på Høyden», ved Hanne Frosta og Erik Halvorsen)

I BTs kronikk 2.6.2003 skriver Stener Kvinnsland om utfordringene vi har med en forventet økning av krefttilfeller på 35-40 prosent i de neste 20 år. Han nevner tre forklaringer til økningen: flere kreftdiagnoser stilles, antallet eldre i befolkningen øker og de «ytre årsaker».

Når en analyserer opplysningene i kronikken, er det grunn til å stille spørsmål ved om vi egentlig har oppnådd noe ved de moderne krigførende metoder.

«Det er de ytre årsaker vi har anledning til å forandre». Vi kan gå inn for å leve et sunnere liv. Kvinnsland sier selv at tobakk, kostholdsfaktorer og manglende fysisk aktivitet er hyppigste årsaker til kreft. Tobakk har nå blitt umoderne, det har blant annet G.H. Brundtland sørget for. Dersom røykerne ikke flytter sine laster over på overdrevet inntak av søtmat, alkohol og andre nedbrytende stimuli, så kan vi forvente oss bedre stati s tikker?

I min korte karriere som akupunktør, har jeg allerede sett svært syke mennesker kvikne til. Behandlingen går blant annet ut på å motivere folk til sunnere vaner. Dette gjelder både kosthold, bevegelse og sosialt liv. Det er vel en utopi at nålestikk alene eller det å skjære ut svulster vha kirurgi helbreder en feilernært person med mangelfull blodsirkulasjon?

Vi trenger å markedsføre fysisk aktivitet på alle nivå. Frisk luft og natur er billig og godt for kropp og sinn. Minde Skole er demonstrasjonsskole og et foregangseksempel på dette. Måtte det vi har sett av aktiviteter for 1. klasse på Minde sette standarden for høyere klassetrinn og andre skoler.

Likeså kan matlaging og kostholdsundervisning få høy prioritet. Penger trengs til heimkunnskap! Det er så lenge siden folk har lært noe om kosthold at en kunne gjerne utvide kursene til yrkesaktive også. Sykehusene kan servere fersk og vitaminrik mat, og gjerne koble seg opp til kostholds— og ernæringskurs. Gi de syke og deprimerte et inspirerende matkurs. Gi befolkningen upartisk kunnskap om sunne og usunne landbruksmetoder, slik at en kan velge innkjøp av mat på kvalifisert grunnlag. Hvem tør å motsi at en blir friskere av å spise mat fra friske planter og dyr?