• Jeg går ikke med på at vi ødelegger et kulturminne ved å servere fiskesuppe utendørs! sier Øyvind Thorsen, daglig leder for restaurant Enhjørningen. Han vil ha uteservering på Bryggens nye bilfrie areal.

LOTTE SCHØNFELDER

— Er dette et tabubelagt område? Er det det Bergen vil ha? spør Kjetil Hauge retorisk der vi står på det som er blitt en stor, åpen plass foran bryggegårdene. Uvant for byens beboere, og tydeligvis også besøkende, for de fleste holder seg fortsatt på det gamle fortauet. Og setter seg kanskje ned utenfor Madam Felle, for der er tillatelsen i orden - i år som i fjor - til å ha fire bord med tilhørende stoler.

Hauge og Thorsen representerer de private gårdeiere og næringsdrivende.

— Vi har følelsen av at 'privat' oppfattes litt negativt i vår sammenheng. Men Stiftelsen Bryggen er også privat - den har bare fått delegert forskjellige tilsynsoppgaver fra fylket.

- Vi tar vare på Bryggen!

— Vi er like opptatt av Bryggen som Stiftelsen er. Vi tar også vare på våre eiendommer. Men i tillegg må vi ivareta grunnlaget for å kunne være her - med andre ord ha en viss inntekt. Og vi vil ikke oppfattes som om vi er mer til skade enn til nytte. Vi vil utvikle området til fordel både for Bryggen og grunneierne, sørge for at det ikke kommer fremmedelementer, men at området brukes av dem som har tilhørighet til Bryggen. Dette skal ikke bli noe Torget nr. 2.

Gårdeierne var ute allerede i mars for å søke samarbeid med Stiftelsen, nettopp med tanke på en samlet innsats for Bergens fremste kulturminne. Nå er det imidlertid, som vi har skrevet før, blitt til at de to instansene vil levere hver sine forslag til bruk av det frigitte arealet på ca. 2000 kvadratmeter. 25 prosent er foreslått til næringsformål, og her ønsker flere seg serveringsplasser for 200 mennesker. Ikke klistret opp i de gamle veggene, men et stykke ut i de tidligere kjørebanene slik at fasadene får «puste».

Må kunne prøve og feile

Hauge håper noe kan skje allerede i år.

— Det må være lov å prøve og feile. Vi er åpne for forskjellige synspunkter, men hittil har de vært så negative. I likhet med antikvarene tar vi ansvar, og det være samarbeid og godt naboskap, for vi står foran store rehabiliteringsoppgaver.

Thorsen sier han er stolt av det han har holdt på med i 17 år.

— Jeg har vist Bryggen innvendig for tusenvis av mennesker - skal den skjules? Vil de ha oss vekk? Alle parter burde heller sørge for at vi som er her, får forhold til å leve og drive med.

— Her må byen kjenne sin besøkelsestid, føyer Hauge til og venter på innspillene og debatten som pleier å komme i denne byen. For langt mindre saker enn dette.