Selskapets inntekter fra brukerne består av et årlig fastbeløp, samt for tiden 25 øre pr. kWh som går gjennom nettet til den enkelte bruker. Frem til 1.1.2002 var fastbeløpet kr 620. Fra 1.3. ble prisen hevet til kr 720. Fra 1.7. ble fastbeløpet igjen hevet, nå til kr 870, med andre ord en stigning på 40,3 prosent på et halvt år! Forbruksprisen på 25 øre pr. kWh er uendret.

Har en monopolbedrift lov å ta seg til rette på kundens regning i den grad vi ser her? I mitt tilfelle for nevnte periode utgjør nettleien alene 45,4 øre pr. kWh! Hertil kommer så kWh-prisen til selskapet som leverer strømmen jeg bruker.

Bør ikke priser primært vektlegges forbruket, og ikke faste kostnader som rammer de nøkterne og ofte økonomisk svakeste brukerne hardest?

Har vi et offentlig tilsyn som bryr seg om en prisøkning fra en monopolbedrift på 40,3 prosent i løpet av et halvt år?

TORBJØRN H. TVEDT