Bakgrunnen for saken er at Meland Kommune solgte denne eiendommen til et utbyggingsselskap, som skal bygge eneboliger her.Da den reelle eieren dukker opp, tilbyr kommunen han 16 tusen kroner for eiendommen. Etter to år med brevveksling tilbyr kommunen 100 000 kroner.Da eieren ikke godtar dette tilbudet vedtar kommunestyret å overta eiendommenved bruk av tvang!Oreigningsloven sier at dersom eier motsetter seg utbygging av en eiendom i et sterkt presset området, så kan kommunen bruke tvang.Men her motsetter ikke eieren seg at noen bygger hus her.Det eneste eier er mot er at Meland kommune har solgt hans eiendom uten hans tillatelse.Meland Kommune har ingen juridisk rett til å taeiendommen ved tvang. Det er vel faktisk stor sjanse for at det er straffeloven som kommer inn i bildet — tyveri!Denne saken kommer helt sikkert til å fortsette i rettsapparatet. Ifølge spillereglene i slike saker skal det offentlige organet belastes med alle utgifter i forbindelse med en rettssak, også om de skulle vinne. Meland Kommune må sannsynligvis ut med mye mer i rettsomkostninger enn det faktisk hadde kostet å kjøpe eiendommen.Er du sikker på at dette ikke kan hende deg?Av Dag Erik Hagesæter(Han som stemte i mot)