Da ble unionen med Sverige oppløst og nasjonalsangens ord fikk betydning om hva fedrene har kjempet og mødrene har grått. Tenk den gleden det var at etter å ha hatt vår grunnlov fra 1814 kunne vi styre oss selv uten innblanding fra andre nasjoner. Parlamentarismen fikk innhold og betydning, landet ble styrt etter demokratiske prinsipper.

Formannsskapslovene fra 1837 om kommunalt selvstyre ble mulig å utøve til fulle. Hele nasjonen ble fri og gleden ble forsterket da kvinnene fikk allmenn stemmerett.

Tenk at vi skal feire friheten samtidig med at Jagland, Petersen og Stoltenberg åpent tilkjennegir at de samtidig vil melde Norge inn i en ny union, EU, til tross for at folket har sagt nei 2 ganger. Hva er det som driver disse 3 herrer? Er det lønningene i EU som er 3— 4 ganger høyere? Eller er det slik at de vil svikte kongen og folkets grunnlov?

Det foregår ingen seriøs debatt om saken, den eneste debatten er at media gjengir meningsmålinger om ja eller nei til EU. De etiske spørsmål og de grunnleggende spørsmål om det er noe som vil tjene landet som helhet diskuteres ikke. Det er heller ingen drøftelser på om dette er nødvendig, om vi trenger EØS avtalen, eller om kan inngå handels avtaler, om vi heller bør søke samarbeid/tilknytning til Japan, Australia, Russland, Canada eller USA. Dagens situasjon er at de ulike media foretar meningsmålinger for mot Eu, uten å drøfte alternativer. Dette for dumt.

EU er i ferd med å bli en juridisk enhet slik som USA er det og Sovjet var.

Det betyr at ved EM i forball stiller EU ett lag, ved Melodi Grand Prix stiller EU en sang.

Tenk EM i fotball med Norge, Island, Sveits og EU. Blir ikke det mer spennende enn om det var EU & Sveits?

Er det dette vi ønsker som en fortsettelse av 100-årsfeiringen for frihet?

HALLSTEIN AADLAND,

BLOMSTERDALEN