Dersom kommunene ansetter kvinner og/eller eldre må det betales høyere premie. Årsak: kvinner lever lengre enn menn, eldre er snart pensjonister. "Dummest", i denne sammenheng, er det altså å ansette eldre kvinner.

I Kommuneforbundet tariffavtale med kommunene er slik forskjellsbehandling forbudt. I KLP (Kommunenes landspensjonskasse) betaler man samme premie uavhengig av alder og kjønn.

Når kommuner har kunnet spare penger på ha forsikringer i Storebrand, Vital o.a er årsaken at disse kommunene har en forsikringsteknisk gunstigere alders— og kjønnssammensetning, enn gjennomsnittet for kommunene i KLP, dvs. de fleste kommuner i landet.

Det er derfor uriktig, når Terje Søviknes snakker om monopol. Dersom Storebrand og Vital m.fl. har vilkår som ikke er kjønns- og eller aldersdiskriminerende, så står det dem fritt å konkurrere om kommunene som kunder.

Egentlig skulle man trodd forsikringsordninger som ikke diskriminerer etter kjønn- og alder er en selvfølge i Norge i året 2002.

Administrerende direktør Bjørn Østbø i Vital, uttaler imidlertid til Bergens Tidende (10.10) at han "håper at lovverket skal bli endret slik at de private forsikringsselskapene og KLP får samme rammevilkår". Hvilke lovendringer er det Vital ønsker? Er målet å innføre en lov som skal forby fagforbund å ha tariffavtaler hvor det er bestemmelser som hindrer kjønns- og aldersdiskriminering?

Odd E. Rambøl