Videre er Bush-administrasjonen satt under press fra kongressen for å redusere bensinavgiften, skal en tro New York Times. Et forslag er å fjerne en 4,3-cent-økning som ble innført i 1993 under Clinton-administrasjonen.

USA har de siste to ukene opplevd en økning i bensinprisene på nesten 9 cent til 1,76 dollar for en gallon, eller ca. 40 prosent av europeisk prisnivå. Presidentens administrasjon er blitt konfrontert med en mulig økning til 3 dollar i løpet av sommeren, en situasjon Bush tilsynelatende ser som uhåndterbar.

Underskudd av bensin på tilbudssiden er en av hovedårsakene til de økte prisene i USA. I løpet av de siste årene er det fra USAs hold blitt argumentert for en økning i den globale oljeproduksjonen for å øke tilbudet på det amerikanske marked. Denne holdningen er fremsatt uten at en har fokusert på de amerikanske raffinerienes produksjonsbegrensninger og uforutsigbarhet når det gjelder å tilby bensin i markedet.

Med dette er det oppstått en «slack» bestående av at USA har hatt forsyning av mer enn adekvate mengder råolje uten å kunne mette et bensintørst marked, en situasjon som har presset bl.a. Norge og OPEC til å øke sin produksjon av råolje ved flere anledninger.

En sterk økning i bensinprisen i USA vil skape et ytterligere press på den amerikanske bilparken. USA-produserte kjøretøyer bruker opp til 30 prosent mer drivstoff pr. kjørt kilometer enn kjøretøyer produsert andre steder i verden. Den populære SUV (Sports Utility Vehicle)— bilen, familiejeepen som er blitt så populær de siste 10-15 årene, kan komme til å lide under dette, men kan også alene legge press på færre og lavere avgifter.

En annen konsekvens vil sannsynligvis bli fortsatt press på økt oljeproduksjon, særlig egenproduksjon. Resultater av dette ser en allerede i dag da særdeles sårbare arktiske områder er den neste milepælen for USAs oljeindustri. En milepæl som klart demonstrerer at det egentlig ikke finnes noen barrierer for hva det amerikanske storsamfunn er villig til å gi seg inn på så lenge det kan understøtte den amerikanske livsstilen. Således er det spennende å se om «bensinkrisen» i USA for en gangs skyld kan skape incentiver for at USA heller kan tilnærme seg den europeiske standard for livsstil, der høye bensinpriser og avgifter har tvunget fram langt mer bærekraftige storsamfunn tilpasset fremtiden.