Etter hva jeg forstår Frp, har de ingen rasistiske uttalelser overhodet, kun argumenter for en kontrollert innvandring der de som har behov for å komme til Norge, virkelig får anledning til det.

Det vil si at andre økonomiske flyktninger, får reise tilbake til sine hjemland.

Hvis vi kunne lytte til hva Frp egentlig sier, så hadde vi ikke hatt disse meningsløse debattene, og kanskje kunne vi satt problemene med rasisme på plass der de egentlig hører hjemme, nemlig hos den til enhver tid styrende regjering.

For ordens skyld: Jeg er ingen Frp-er.

K.B. TOPSTAD