Av Jarl Høva, nestleder Åsane Arbeiderparti

Spørsmål til Høyre i Bergen: Har Høyre gått inne for kuttene i bystyre?

Er Høyre i Bergen enig med moderpartiet sitt i at kommunene skal ha mindre overføringer?

Vil Høyre i Bergen jobbe for at kommunene skal få større overføringer i 2003?

Er Høyre uenig i at Bergen kommune har på grunnlag av regjeringens budsjett som ble vedtatt med Frp sine stemmer fått mindre penger enn tidligere?

Er Høyre uenig i at Bergen kommune må kutte jevnt i budsjettene for å ikke rasere ut en av tjenestene helt, eventuelt så må bydelsstyrene som kjenner bydelene best komme med andre forslag?

Spørsmål til Frp:

Jeg ser med undring at Frp i Åsane går mot å kutte i budsjettene for bydelen. Ingen ønsker å kutte ned på de offentlige tjenestene, så dette er bra. Det som forundrer meg er at samme parti stemte mot større overføringer til kommunen. Dette betyr for Bergen kommune nærmere 200 millioner mindre hvert år.

Kan vi regne med at Frp i Bergen revurderer sine ideer om skattelette, når vi nå ser konsekvensene for Bergen på grunn av at regjeringen med Frp sin velsignelse ikke ville gi kommunen mer?

Frp er velkommen til å støtte Arbeiderpartiet i å få økte overføringer til kommunen.

Til dere begge:

Har Bergen fått nærmere 200 millioner mindre på grunn av budsjettforliket mellom regjeringen og Frp?

Er det ikke så at skattelette betyr mindre penger til å bruke på befolkningen i vårt land?

Hvis ikke, hadde det vært ønskelig å høre deres forslag til hvor dere vil ta pengene fra.

Til begge partier vil jeg spørre: Arbeiderpartiet bestemte i fjor at elever i videregående skoler skulle få 1500 kroner pr. elev til skolebøker. Dette fjernet Høyre— regjeringen i år. Dette medfører at skoler i Åsane i disse dager selger bøkene til sine nye elever.

Jeg får store problemer med å forstå hva dere egentlig ønsker.

Ønsker dere å privatisere det offentlige så vær ærlig og si det. Men glem ikke å ta med at dette riktignok kan bety mindre skatter, men da må også hver enkelt være villig til å få tjenester etter hva de har råd til.

Til slutt til begge partier, nå må dere ta ansvar for det som dere bestemmer. Dere har lovet det norske folk 30-40 milliarder i skattelette, og nå tar jeg ikke i når det gjelder Frp. Det vi alle vet er at disse pengene må hentes inn på utgiftssiden. Det betyr igjen mindre penger til det offentlige, noen som Bergen kommune sin befolkning merker godt i disse dager.

Jeg har problemer med å skjønne hvordan dere kan gi skattelette samtidig som dere protesterer i den enkelte kommune mot kutt som må gjøres, blant annet på grunn av at overføringene fra regjeringen er mindre slik at regjeringen kan innfri skatteletteløftene sine.

Hvis noen av dere kan svare på hvordan Bergen kommune skal få budsjettene i havn uten kutt eller større overføringer fra regjeringen hadde det vært ønskelig å hørt dette.

Så en oppfordring til både Høyre og Frp: Ønsker dere at de offentlige tjenester skal ha rimelig gode vilkår, støtt Arbeiderpartiet sitt forslag om at istedenfor skattelette så bruker vi pengene til å gjøre de offentlige tjenester som skole, helse enda bedre.

Hvis dere ikke ønsker at de offentlige tjenestene som skole og helse skal være lik for alle, så si det. Å gå inn for skattelettelser uten å ta konsekvensene selv, er etter min mening å si ja til alt.