Motstanderne mener Arnatunnelen vil føre til trafikkøkning i Bergen. Tilhengerne tenker på miljøgevinsten innkortet kjørelengde vil gi.

Fra et miljømessig perspektiv er det to ting som er viktige

Trafikken inn til byen bør helst avta, og trafikken ut av byen bør gå raskest mulig.

En enveiskjørt tunnel fra Bergen til Arna vil være det logiske, om enn noe utradisjonelle svar på disse kravene. For kollektivtrafikken, og hvorfor ikke tungtrafikken også? bør tunnelen selvsagt være åpen i begge retninger.

Bussreisende for eksempel til og fra Hardanger kunne således se frem til nærmere en halvtime kortere reisetid.

Bjarte Bjørkum