Historiske og faktiske kunnskaper ser det ut til å være heller dårlig med i disse kretser. Arafat som er en fordums massemorder og terrorist, er i deres øyne å betrakte nærmest som en uskyldig engel. At han er en araber født og oppvokst i Egypt, spiller ingen rolle. Han hadde faktisk ikke vært utenfor Egypts grenser før han var over 21 år. Palestina har aldri eksistert som noen stat i historisk tid, men like fullt forlanger de nå å få tilbake sin stat.

Det er forresten et merkelig fenomen med akademikerne fra «Leninhøyden». I motsetning til andre mennesker i dette landet passer de alltid på å få med sine akademiske titler i sine innlegg. Det skal vel liksom borge for at her er det intelligentsiaen som taler til folket eller «den gemene hop ...»

Jeg for min del har ingen svær tittel å brife med, men allikevel mener jeg at klokskap og dømmekraft er fullt på høyde, selv om min adresse ikke er «Leninhøyden».

ANDERS K. ASLAKSEN, (HJELPEARBEIDER)