Kommer fagfolk med velbygde teorier om hvorfor bybanen ikke bør bygges, blir de omtrent latterliggjort og stemplet som perverse miljøforbrytere som ikke skal tas alvorlig.

Jeg tør påstå at det er et fåtall av byens innbyggere som virkelig ønsker bybanen velkommen. Et lite antall politikere har påtatt seg rollen som overformyndere over byens innbyggere, og ser seg i stand til å mene det rette for de lavtstående horder som lever i villfarelse.

Så til poenget :

Hvor er den kritiske journalistikken, som evner å se en sak fra to sider, og som er med på å skape en balansert debatt i befolkningen?

Hvorfor ikke utfordre politikerne som brenner for denne saken til å legge frem et velfundamentert budsjett, hvor alle kostnader er innberegnet? Det være seg tilførselsveier, parkeringsplasser, hyppig bussforbindelse til og fra stasjonene samt en utgreiing over all den forurensning som en slik utbygging vil avstedkomme. Dessuten: Skal ikke banen gå på strøm? Hvilken strøm og til hvilken pris?

Og for ikke å glemme: Har det noen gang skjedd at slike investeringer har holdt seg innenfor opprinnelig kostnadsramme? Jeg trenger ikke annet enn å nevne en lignende sak i en stor europeisk by nylig. Hvor mange ganger budsjetterte kostnader kom sluttprisen på?

Så til alle dere sovende journalister: Hvorfor i svarte granskauen kryper dere ikke ut av de lune kontorene deres og begynner å undersøke hva folk virkelig mener? Hvis ikke det skjer snart er jeg redd for at våre folkevalgte skaffer bebyggerne et formidabelt problem, og et gedigent pengesluk som historiens dom vil være nådeløs overfor.

Eller kanskje er det nettopp dette Bergens Tidende ønsker skal skje, og av den grunn finner det bekvemt å la så ensidige meninger komme til uttrykk?

Av Borge Løvold d.y.