— Fusjonen gjør oss i stand til å gi kundene et bedre tilbud. Vi får styrket kompetansen og kan utnytte ressursene bedre i begge fylkene, mener informasjonsleder Nina Parmann i Vestnorsk Enøk.