Hvor mange Alta-verk kunne vi spare ved at vi i Norge, som i mange andre land, hadde tidsbryter i korridorer og trappeoppganger. Har noen regnet på det?

Selv er jeg nå flyttet til en leilighet i blokk. Her er det et utmerket ventilasjonsaggregat. Imidlertid er det slik at når luft suges ut må der komme luft inn. Den luften som kommer inn er gjennom spalter over vinduene, er uoppvarmet og ufiltrert uteluft. Der jeg flyttet fra fikk jeg filtrert og oppvarmet luft inn. Det hade seg slik at jeg isolerte leiligheten (bygget var fra 20-årene), jeg installerte også et varmegjenvinnings— og ventilasjonsapparat. Ved 3 grader kulde ute, fikk jeg inn +18 grader.

Alle større bygg med ventilasjonsanlegg skulle bli påbudt varmegjenvinning på sine anlegg.

Særlig offentlige bygninger burde bli pålagt slikt, selv om anlegget var gammelt.

MICHAEL FASTING