Statens klossete avvisning av ønsket om moralsk og økonomisk støtte har opprørt meg. I årene 1550 til 1700 ble uskyldige mennesker enten brent på bålet eller halshugget for beskyldninger om trolldom.

Én ting forundrer meg likevel. Komiteen regner opp grupper av mennesker som er blitt forfulgt her i landet, og som det arbeides med en viss form for avbikt overfor. «Men det nøles ennå overfor den største gruppen av mobbeofre gjennom tidene, de falskt anklagede og myrdede hekser og trollmenn,» uttaler komiteen.

Det er likevel én gruppe som er dobbelt så stor. I 1942-43 ble 770 norske jøder med daværende myndigheters hjelp fraktet til Auschwitz under store lidelser. Der ble de aller fleste gasset i hjel, og bare 28 kom tilbake til sitt hjemland. De 770 var med få unntak norske statsborgere. De ble deportert utelukkende på grunn av sin avstamning. Jeg håper denne utelatelsen bare var en forglemmelse.

ARNE LYNGVI