Avgjørelsen får stor økonomisk betydning for enken, som vant i forsikringsklagenemnden men tapte da saken ble behandlet i Bergen byrett.

Lagmannsretten gir riktignok forsikringsselskapet medhold i at ektemannen opptrådte svikaktig da han fylte ut egenmeldingsskjemaet som fulgte med gjeldsforsikringen. Her svarte han at han var frisk — til tross for at han hadde hatt høyt blodtrykk i årevis. Men når et forsikringsselskap skal hevde svik, er kravet at forsikringsselskapet skal si fra "uten ugrunnet opphold".

I denne saken tok det over ti måneder fra ektemannen døde i april 1997, til Vital Forsikring meddelte at de ikke anså seg forpliktet til å utbetale gjeldsforsikringen. Ekteparet tegnet gjeldsforsikringen i april 1989, samtidig som de tok opp boliglån hos Bergen bank på 1,1 millioner kroner. Åtte år seinere døde ektemannen av leverkreft.