Men det er dessverre ikke bare ved slike anledninger at engelske sanger, ord og uttrykk brukes i stedet for norske. Men er det egentlig så rart? Hver dag leser og hører vi engelske ord som skal erstatte norske, og hver dag ser vi skilt, oppslag og annonser på engelsk. Jeg kan i denne forbindelse referere til et innlegg jeg hadde i en lokalavis østpå som en reaksjon på enkelte annonser i avisen:

Dear editor. Jeg har med big eyes observed den tiltakende bruk av engelske ord og uttrykk i annonser i newspaperne. I stillingsannonser søkes det etter art director eller chief manager, og i salgsannonser, spesielt for moter, er det snart ikke in å bruke norsk. Vi kan nå også lese i Ringerikes Blad at noen firma tilbyr sine varer (bildekk) og tjenester på engelsk; We do it — better, faster and cheaper. Og, go western for å kjøpe sko - hurry up, western people.

Ja, carry on folks, snart trenger vi ikke quarrel om de to offisielle språk her i Norge lenger. Da har vi nemlig bare ett, the english language. So long!

OLE CHRISTIAN TOFTEGAARD