Det er imidlertid nødvendig å kommentere noen av påstandene til Knudsen.

Det norske forbruket av energi — og særlig av elektrisitet - er høyt. Det er særlig bekymringsverdig at forbruket stadig vokser kraftig. Både i Sverige og Danmark har forbruket flatet ut, og holdt seg omtrent stabilt de siste 30 årene.

Vi mener derfor at hovedutfordringen for energipolitikken primært ligger på forbrukssiden. Sett i et miljøperspektiv er ikke problemet at vi produserer for lite, men at vi bruker for mye. Innsatsen må derfor settes inn på å effektivisere og redusere energiforbruket.

Knudsen gjør et poeng ut av at kostnadene er store ved satsing på alternative energiløsninger som varmepumper og fjernvarme, og at det er urealistisk å få til en særlig overgang fra elektrisk oppvarming til mer effektive løsninger. Naturvernforbundet kjenner tallene, men har en annen tilnærming til utfordringene.

Å få til en omlegging av energisystemet vil koste penger, men å fortsette som i dag vil koste mer - både av miljø og penger. Politikk dreier seg om å prioritere, og vi mener at samfunnet må ta på seg noe høyere kostnader i dag for å være rustet til fremtidige krav til energieffektivitet og utslipp av klimagasser. Sverige og Danmarks innsats for å holde energiforbruket nede har heller ikke vært gratis.

At Knudsen vil ha billigere strøm får stå for hans regning. Prisen på elektrisitet bør tilpasses den høye verdien, og reflektere de høye miljøkostnadene ved fremstillingen. Vi mener derfor at prisen på elektrisitet bør være høy nok til å holde forbruket på et miljømessig fornuftig nivå.

Når Knudsen påstår at Naturvernforbundet bidrar til at gasskraftverk i Norge tvinger seg frem, er det mildt sagt merkelig. Faktisk er det slik at det er lave priser og mangel på alternativer til elektrisitet som gir fortsatt vekst i forbruket, og som kan gjøre gasskraftverkene «nødvendige».

Naturvernforbundet deler ikke Knudsens oppfatning av at hovedutfordringen ligger på produksjonssiden. Den ligger i å få forbruket ned.

ERLEND RANDEBERG, STYREMEDLEM OG JOHN MARTIN JACOBSEN, DAGLIG LEDER NATURVERNFORBUNDET HORDALAND