«Nå tilbyr Husbanken 140.000 ekstra i lån og 10.000 kroner i tilskudd til husbyggere som vil investere i alternativer.» Jeg er selv blant de heldige som har fått lån fra Husbanken til installasjon av varmepumpe. Jeg bygget min nåværende bolig i 1988/89 med vannbåret varme nettopp med tanke på at energiprisen kunne utvikle seg slik at det kunne være fornuftig å investere i varmepumpe. Hvilket nå er gjort. Men så får jeg opplyst at tilskuddsdelen bare gjelder for nye hus — og ikke bare det, hele ordningen opphører fra kommende årsskifte. Kan Husbanken bekrefte dette - og kan det eventuelt gis en rimelig begrunnelse for en så kortvarig ordning og med slike begrensninger.

Etter at jeg fikk varmepumpen i drift, er husets strømforbruk blitt halvert. I mellomtiden har staten røsket til seg store mengder kroner i form av avgifter på energi. Så kunne vi vente at staten investerte noe i energiøkonomisering, og ordninger med tidshorisont utover 6-7 måneder. Det finnes vel også et departement som kan mene noe om dette?

MIKAL HELDAL