Torsdag 10. oktober harselerte Otto Jespersen (O.J.) på det groveste om mobbeofrene og statsministerens løfte om mobbefri skole innen to år.

Blant annet sa han at mobbing bidrar til å luke ut taperne på et tidlig stadium. Jeg har lest utskrift av O.J.s uttalelser i denne forbindelse, jeg har lest det mange ganger og prøvd å forstå ironien bak hans uttalelser. Det har jeg ikke klart. Det er to ting som bekymrer meg. Det ene er at O.J. ikke forstår at der sitter mobbere/personer rundt i landet (både i skolen og på arbeidsplassen) som ikke forstår at dette ikke bør tas på alvor. Når statsministeren får ekstra politivakt på grunn av at O.J. henstilte til at ekstreme personer bør ta statsministeren, da lurer jeg på hvem som skal beskytte mobbeofrene etter O.J.s angrep på dem. Ekstreme personer lærer av «drittsekk-tv» enten angrepene går mot statsministeren eller andre og mer uskyldige parter av vårt samfunn. Ikke det at jeg mener angrepene på statsministeren er ok, men Bondevik burde reagert allerede da O.J. gikk ut mot dem som utsettes for mobbing, dem som statsministeren lovet å beskytte. Han lovet å få slutt på mobbing, likevel gikk han ikke ut mot O.J. etter disse uttalelser, men ventet til det rammet ham selv! Jeg ringte statsministerens forværelsesdame etter at Bondevik selv var blitt rammet. Jeg anbefalte at Bondevik gikk til web-tv og så programmet der mobbeofrene ble utsatt for O.J.s dårlige humor, og mobberne hyllet som helter. «Kanskje han har sett det,» svarte hun. I så fall lurer jeg på hvorfor statsministeren ikke reagerte allerede da, på vegne av de mange tusen i dette landet som stadig kvier seg til å gå til skolen.

HELGA JOHANNESSEN, (INITIATIVTAKER TIL ANONYME FORELDRE AV MOBBEOFRE) BERGEN