Mange svetter i disse dager over selvangivelsen. En god del av oss opplever der en kraftig økning i skatten. Det er ikke så paradoksalt som det først kan høres ut et snaut år etter at lavere skatt var temaet alle snakket om. Selvangivelsen april 2002 er på mange måter den forrige regjeringens siste hilsen til velgerne. Gjennom den fikk vi en av de største skatte— og avgiftsøkningene noensinne. Trøsten får være at samarbeidsregjeringen allerede har gjennomført en av de største skattelettelsene i etterkrigstiden. 12,4 mrd. kroner i skattelette i budsjettet for 2002 betyr lavere skatt for de med lave lønninger og forhøyelse av innslagspunktet for toppskatten. Boligskatten ble redusert og flypassasjeravgiften er fjernet. Avgiftene på elektrisitet og alkohol er redusert. Vilkårene for næringslivet er kraftig forbedret med bedre avskrivningsregler, fjerning av investeringsavgiften og utbytteskatten og bedre skattevilkår for forskning.

Etter hvert vil du og jeg se at det ikke er bare skattespørsmål det arbeides med. Bare de første 6 månedene har regjeringen igangsatt arbeid innen en mengde områder. Noe av det mest sentrale er at regjeringen har:

Intensivert moderniserings- og forenklingsarbeidet. Dette vil komme både enkeltpersoner, næringsliv og kommuner til gode. Den nye byggeloven har fått mye kritikk fordi den gjorde det dyrere for folk å bygge bolig. Nå gjøres det noe med det!

Lagt opp til en mer offensiv miljøpolitikk enn tidligere. Den første havmiljømeldingen og en offensiv klimamelding er nylig lagt frem.

Rettet fokus mot kvalitet i utdanningsløpet og lagt frem forslag til ny lærerutdanning.

Gitt større rom for enkeltmennesket, familien og frivillig arbeid.

Høyre var ute av regjeringskontorene i 11 år, nå har vi sittet der i 1/2 år.

Mye er satt i gang på de første seks månedene - og mer vil følge i månedene og årene som kommer.

Av Dag Håkon Myrdal,

politisk viseformann Bergen Høyre