Jeg er glad for å se at jeg har lykkes, og konstaterer at Anne Grethe Spang ikke bruker plass til å tilbakevise akkurat den biten. Det var på tide.

Jeg tror også det er på tide å avslutte den offentlige debatten med Anne Grethe Spang. Med fare for å drive med "krisemaksimering" må vi nå som forbund konsentrere oss om det siste utspillet fra SAS-Radisson kjeden som på landsbasis skal spare 80 mill. kr.for å kunne overføre mer kapital til moderselskapet. Bare her i Bergen skal SAS-Radisson kvitte seg med 24 årsverk. Dette til tross for overskudd ved hotellene, og at det i fjor ble avgitt positive konsernbidrag fra de enkelte hotellene.

Dette arbeidet for å redde arbeidsplasser, på begge hotellene, er mer viktig enn å fortsette en polemikk med Spang om hvordan enkelte har oppført seg i forskjellige møter.

Jeg håper ikke jeg blir politianmeldt igjen av den grunn!