Gerd Wicklund-Hansen har levert et helhjertet bidrag ved å skjenke store deler av sin private samling av leker og dukker til Gamle Bergen. Blant annet inneholder den hele den norske dukkeproduksjonen. Wicklund-Hansen var selv til stede i utstillingen i går og øste av sine store kunnskaper om lek og leketøy.

Den nye attraksjonen er satt sammen av tablåer og miljøer. Lekeutstillingen viser hvilket spennende fenomen lek er og hvordan leken kan gi livet mening.

Wicklund-Hansen er et oppkomme av kunnskaper og har en engasjerende fortellerstil som trollbandt de mange som i går benyttet anledning til å se det nye tilskuddet til museets samlinger.

— For å ha det gøy

— Slik så barneværelset ut i min barndom, forteller Wicklund-Hansen.

— Ved monteringen av utstillingen har vi ikke tatt hensyn til tidsepoker. Lekene og dukkene er satt sammen for å ha det gøy, slik unger gjør. Her ser dere alle Anne-dukkene som ble produsert i Stavanger, sier hun og peker inn i en stor glassmonter full av dukker. Hun forteller og peker, forklarer og setter lekene inn i en sammenheng.

Båtrute til Gamle Bergen

Museumsdirektør Tryggve Fett foretok den offisielle åpningen av årets sesong. Han slo kategorisk fast at det ikke kommer på tale å flytte Gamle Bergen slik turistsjef Ole Warberg har tatt til orde for. Fett fortalte at de kaotiske trafikale forholdene utenfor museet vil bli ordnet. Museet har et ønske om neste år å kunne etablere en båtrute mellom sentrum og Gamle Bergen slik man hadde i kulturbyåret i 2000.

Byråd for barn, skole, idrett og oppvekst i Bergen kommune, Ruth Grung, forestod den offisielle åpningen av leketøyutstillingen «Fra barndommens rike». I utgangspunktet hadde Gerd Wicklund-Hansen lånt ut store deler av sin private samling av dukker og leker. Men i åpningstalen meddelte Ruth Grung at Wicklund-Hansen hadde bestemt seg for å skjenke gjenstandene som gave til Gamle Bergen. Denne nyheten høstet selvsagt stor applaus.

Egen side på Internett

Grung slo fast at museer er mer enn steder hvor man viser frem eksempler på våre kulturskatter.

— Museer som Gamle Bergen er også møtesteder, der mennesker fra ulike generasjoner kan få lærdom om fortiden som er verdifull å ta med i utformingen av fremtidens samfunn, sa Grung.

Hun ønsker at alle byens 30.000 elever skal få anledning til å besøke Gamle Bergen for å lære.

Byråden slo også et slag for det nye nettstedet www.Bergenskartet.no. Det presenteres i museet, men er selvsagt tilgjengelig for alle med Internett-tilgang. På nettstedet kan man på en enkel måte få tilgang til mye godt og tidig stoff om Bergens historie. Noe av det mest interessante med denne tjenesten er at den gir en glimrende innføring i hver enkelt av de 34 storbrannene som har herjet Bergen opp gjennom århundrene.

Familiedagen utgår

Sandvikens Ungdomskorps sørget tradisjonen tro for musikken under åpningsseremonien. For øvrig har korpset i år ikke sett seg i stand til å holde i hevd den 25 år gamle tradisjonen med å delta i den store Familiedagen på Gamle Bergen. Det skulle vært museets neste arrangement nå i sommer. Heller ikke museet kan klare et slikt løft alene - noe museumsledelsen beklager.

TRADISJON: Museumsdirektør Tryggve Fett sto for den offisielle åpningen av årets sesong på Gamle Bergen, og som vanlig spilte Sandvikens Ungdomskorps.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH