Kraftselskapene eksporterer først el-kraft i store mengder uten å ta høyde for at det må være en magasinreserve av en viss størrelse for å sikre nok kraft til landets forbruk gjennom vinteren. Og selvfølgelig tjener staten store penger i form av blant annet moms.

Så blir det — ifølge kraftselskapene - vannmangel. Som virkemiddel for å få ned forbruket legger de på prisene til skyhøye beløp pr. kWh. Og selvfølgelig, staten tjener igjen store penger i form av blant annet moms.

Når så forbrukerne - den menige mann og kvinne - reagerer, står regjeringen frem og sier følgende: «Ingen skal fryse på grunn av høye strømpriser. De skal få hjelp, og det skal legges til rette slik at man kan få delt opp regningen, og en kan få hjelp på sosialkontoret, eller man kan låne.» Olje- og energiminister Einar Steensnæs «kunne ikke forstå at personer satt og frøs i kulda», sa han til Dagsrevyen. Det er lett for ham å si dette. Huseierne spør imidlertid ikke etter om du er statsråd, bedriftseier, familie med flere barn og gjerne lav lønn eller minstepensjonist når de fastsetter husleien. Der er det etterspørsel som styrer, og i pressområder må man som kjent betale mer for å få tak over hodet. Og i et program på tv garanterte KrFs Jon Lilletun en dame at «hun kunne bare bruke strøm og ikke fryse; hjelp skulle hun få». Jon Lilletun vet like godt som både du og jeg at om han lover gull og grønne skoger, er det regjeringen som legger strategien, og ikke han.

Så til det nye utspillet fra regjeringen. Der går kommunalminister og sosialminister ut med ordre til landets sosialkontorer med beskjed om at for å få sosialhjelp til å betale de skyhøye strømregningene, må man først og fremst ta opp lån, ellers så må man selge unna personlige eiendeler, og sist, men ikke minst, så skal man ta midler barna har for å betale strømregningen. Blant annet var nevnt barns konfirmasjons-(penge)-gaver.

Det disse to ministrene her gjør er å si at du skal stjele fra barna. Eller tror statsrådene at det er så lett å få inn igjen kapital for å føre pengene tilbake til barna. Barna har ikke bedt om at strømprisene skal fyke til himmels. Det kan virke som det er regjeringens politikk at man skal ta fra de svake og gi til de rike. Det beviser jo regjeringen ved kommunalministeren i sin arrogante holdning overfor kommuner som sliter med å få endene til å møtes, mye på grunn av regjeringens innstramninger hele veien. Og en ting til. Må man låne ekstra penger, så tjener bankene i form av renter. Og selvfølgelig, staten tjener igjen store penger i form av skatt på bankenes ekstra renteinntekt.

Velgere: Våkn opp, husk at det er kommune- og fylkestingsvalg til høsten og stortingsvalg i 2005. La oss vise at slik fremferd og politikk som nå føres finner vi oss ikke i lenger. Det kan se ut som regjeringens første og største mål å «røske» den sosiale velstanden opp med roten, og som virkemiddel er alt tillatt. Å love en ting og så i neste time gjøre stikk motsatt, kalles på godt norsk å love og lyge. Jeg undres på om vår statsminister kan føle seg vel som leder for en regjering som legger et slikt syn på etiske verdier for dagen. Nå må noen si ifra, dette godtar vi ikke.

Hans Solberg, Samnanger Senterparti