Dette til tross for at økningene gjerne gikk til gode og tiltrengte formål i kommunen. Men slik blir det lett, når ingen tar fast styring som Høyre og Fremskrittspartiet nå har gjort.

Det å bare samarbeide fra sak til sak uten å ha helheten godt nok i tankene, er rett og slett livsfarlig for en kommuneøkonomi. Imidlertid har Os nå fått en slik fast styring — noe som dessverre er mangelvare i resten av Kommune-Norge. Derfor er det Os gjør fortsatt beundringsverdig, og mitt innerste håp er at flest mulig kommuner følger etter!

Det er også helt riktig at mye av effektiviseringen vil komme til å fortone seg som dårligere kommunale tjenester, men slik blir det bare når en må kutte i velferdsgoder man egentlig ikke hadde råd til.

Dessuten er det også riktig at aksjene i BKK har hatt en betydelig verdistigning, men denne økningen kan man ikke få utbetalt uten å selge aksjene. Videre er det åpenbart galt å ha penger på børsen, når man så sårt trenger de til investeringer i kommunen. Man kan ikke få både i pose og i sekk!

Som kjent bevilger Stortinget mange milliarder til aktiviteter rundt om i landets kommuner. Derfor må selvsagt Os passe på å få sin del av dette. Imidlertid har ikke Os ropt «på staten» i forbindelse med denne oppryddingen i tidligere feilgrep. Av den grunn gir jeg fortsatt honnør til Høyre og Fremskrittspartiet i Os.

Fridtjof Wiese,

Asker.