Av Carl Birger Alm, Norske leger mot atomvåpen Verdens helseorganisasjon mener at opptil 250.000 sivile kan bli drept i en eventuelt krig og 200.000 kan komme til å dø på grunn av redusert helse etter en krig. Mangel på mat, vann, medisiner og energi fører til at infeksjonssykdommer, feilernæring og sult. Leger mot atomvåpen er dypt bekymret over at enkelte land i Midtøsten besitter og kan besitte kjernefysiske, biologiske og kjemiske våpen. Det er kun underskrivning av forpliktende internasjonale avtaler som kan hindre spredning av disse våpnene. En «forebyggende krig» vil hardt ramme sivilbefolkningen i Irak.

Leger mot atomvåpen vil peke på at et fortsatt FN-program for avvæpning og kontroll med eventuelt masseødeleggelsesvåpen i Irak og støtte og oppbygging av sivilbefolkningens helse er en vei å gå.