Avdelingslederen på parkeringsavdelingen har hele tiden arbeidet med at vi skal være servicebedrift og gjort sitt ytterste i så måte.

Vi prøver alltid å være hyggelig. At publikum ikke synes møtet med oss er særlig hyggelig er kanskje naturlig når de gjerne har fått en ekstrautgift på kr 500 og alle gode motargumenter er forgjeves. Betjentene har ikke anledning til å ta tilbake et gebyr som er påbegynt.

Det som er vårt største problem er at det er vi som også må ta støyten når det gjelder saksbehandlingen i forvaltningsavdelingen, det er vi som får gjennomgå pga. dårlig oppmerking/skilting osv.

Folk later til å tro at det er vi som bestemmer reglene og setter opp skiltene og bestemmer hvor de skal stå, det er det faktisk ikke. Vi overvåker de skiltene og lovene som gjelder.

Åshill Fredriksen, KFO tillitsvalgt, Bergen Parkeringsselskap