Det bor der ca. 20 millioner kurdere. Tyrkia har byttet navnene på alle kurdiske byer og landsbyer. Kurdere har ikke fått lov til å utøve sin kultur, utvikle sitt språk og stifte egne politiske organisasjoner. Det tyrkiske regimet har brukt umenneskelige og brutale midler for å undertrykke den kurdiske befolkningen. De siste 10-15 årene har de brent ned 3000 kurdiske landsbyer og fordrevet millioner av kurdere fra sine hjem. Disse menneskene lever fortsatt under umenneskelige forhold som interne flyktninger. Per i dag sitter over 20.000 kurdiske politiske fanger i tyrkiske fengsler, blant annet Leyla Zana som er det første kvinnelige kurdiske folkevalgte parlamentsmedlem. Hun ble fratatt sin parlamentariske immunitet fordi hun under innsetting hadde på seg pannebånd med det kurdiske flaggs farger, og snakket kurdisk.

Tyrkia har i 80 år militarisert hele Nord-Kurdistan og de har hatt ambisjoner om å okkupere også Sør-Kurdistan (Nord-Irak).

Sør Kurdistan har siden 1991 vert styrt av kurdere selv, uavhengig av Saddams regime. De har dannet egen regjering, politiske partier, organisasjoner og lovgivende organer. Det er også dannet kurdiske menneskerettighetsorganisasjoner. Under det kurdiske demokratieksperimentet lever alle minoriteter i fred og er likestilte med kurdere.

I kjølvannet av krigen mellom den USA-ledete koalisjonen og Irak har Tyrkia hatt planer om å okkupere Sør-Kurdistan. Påskuddet er å forhindre flyktningstrømmen fra Sør-Kurdistan og forhindre at Kurdistans demokratiske kongress (KADEK)-geriljaen trenger seg inn i Tyrkia. Begge disse argumentene er grunnløse fordi KADEK siden 1999 har sluttet å krige mot Tyrkia. Den kurdiske regjeringen i Sør-Kurdistan har bygd opp flere tusen landsbyer som var ødelagt av Saddams regime. Den kurdiske regjeringen har også bygd infrastruktur for å dekke behovet for den kurdiske befolkningen. Den reelle grunnen til at Tyrkia ønsker å okkupere Sør-Kurdistan er for det første å hindre dannelsen av et demokratisk og selvstendig Kurdistan, for det andre å okkupere de kurdiske oljebyene Mosul og Kirkuk. Kurdiske myndigheter har uttrykt sin bekymring for dette og har sagt at de vil kjempe mot en tyrkiske okkupasjon med alle midler. Hvis Tyrkia okkuperer Kurdistan, er det meget sannsynlig at også Iran og Syria vil bli trukket inn i konflikten og det er da fare for en regional krig i Midtøsten.

Osman Kawkabishad