Jeg tviler sterkt på om buss selskapene som driver ekspressbussene under Norway bussekspress har lov til å kutte honnør rabatten, til tross for at private selskap ikke får stat støtte til ekspressbussene neste år. Grunnen til at jeg tviler på det, er at lov om honnør og studentrabatt ligger under samferdsel dep., dermed holder det ikke bare med velvilje hos private selskaper om de vil gi honnør— og studentrabatt, hadde det vært slik som busselskapene hevder, skulle statsbankene gi honnørkonto til uføre, det er ikke en eneste statsbank som har honnørkonto tilbud til uføre, det er kun bankens velvilje som avgjør om uføre får honnørkonto eller ikke. Og bankene har loven på sin side, for det eksisterer ikke noen lov på dette område. Når det gjelder honnør på kollektiv transport er det ikke opp til selskapets velvilje.

Grunnen til at de vil kutte honnør rabatten er at neste år får ikke ekspressbussene støtte i det hele tatt når det gjelder diesel avgiften, før har de fått dieselavgiften igjen, i 2002 får de ingen ting igjen. Norway Bussekspress burde satse på gassbusser, da hadde de spart hele diesel avgiften.

Gjør ekspressbussene alvor av dette vil de møte en storm av protester og studenter.

Stein Ove Birkeland.

Førde