Av Jan-Ove Fromreide, politisk nestformann Kystpartiet i Hordaland

For Kystpartiet er svaret soleklart: En stolt og selvstendig nasjon, som bygger på kristne verdier og respekterer forfedres slit for at dette landet fortsatt skal styres av nordmenn!

«I Norge vil vi måtte akseptere enda flere lover og regler som blir bestemt i Brussel uten å ha noen form for innvirkning på dem», hevder Hellestræ videre. Dette er intet annet enn vås! Det er riktig at EØS-avtalen er blitt en ren husmannskontrakt for Norge. Derfor vil Kystpartiet arbeide imot fornying av EØS-avtalen. Men selv med dagens avtale har Norge vetorett i saker som er viktige for nasjonen. At regjeringen ikke bruker denne retten, er selvsagt et problem for demokratiet. Hvorfor vi skal la oss overstyre av byråkratene i Brussel er for Kystpartiet fullstendig uforståelig.

Hellestræ hevder videre at selvråderetten er en illusjon og at eneste alternativ er å bli medlem av Europas forente nasjoner. Jeg nekter å tro at flertallet av det norske folk lar seg påvirke av EU-propagandaen. Det å ha selvråderett over fiskeressursene, olje— og gassutvinningen, distriktsprofilen, landbrukspolitikken etc, bør være så viktig for nasjonen at vi ikke lar overivrige EU-byråkrater skusle bort det som generasjoner av norske slitere har arbeidet opp gjennom årtier.

Det er tilgang til EU-markedet som er ja-sidens viktigste argument for medlemskap. Norge har intet å frykte med å stå utenfor. EU har økende behov for råvarer. EU-landenes rovfiske har medført gradvis utarming av fiskebestander på en rekke havområder. EUs selvforsyningsgrad av fisk går derfor stadig nedover. Sammen med krisene i EUs kjøttindustri vil det øke behovet for norsk fisk i årene som kommer, uten hensyn til tollsatsene i EØS-avtalen. Det er uforståelig at norske ja-folk vil la EU-flåten få fri tilgang på norske fiskeområder. Man kan gjerne snakke om foredling av fisk langs norskekysten, det hjelper pent lite hvis det ikke er noe fisk å foredle!

For Kystpartiet blir kampen om et selvstendig Norge uten overstyring fra Brussel den viktigste saken i årene som kommer. Vi registrerer at SV KrF og V har begynt å vingle i spørsmålet. Vi håper at flertallet av det norske folk vil støtte Kystpartiet i denne kampen.