Men nå har det altså skjedd, en håndfull eldre mennesker har frosset i hjel i sine egne hjem fordi de skjønte at de ikke hadde penger til å ha de elektriske ovnene på.

Antakelig var dette nøysomme mennesker som har vært med på å bygge opp landet og som ikke ønsket å være en byrde for noen. Slike folk klarer vi oss uten i dag, for nå er det visst «bingobaroner» som har overtatt scenen. Hvis du var lur og avtalte fast prisavtale når prisen var lav, kan du nå få strøm til 35 øre pr. kilowatt-time. Den «normale» varierende pris hos f.eks. Fjordkraft er nå oppunder 1 krone pr. tusen watt, pr. time. Et grunnleggende behov for strøm hos de fleste nordmenn er nå altså underlagt rene «bingoregler». Hvorfor er det slik når nesten alle kraftverkene i landet med linjenett er betalt av oss selv, våre foreldre og besteforeldre?

Ikke rart om industriutvikling i landet blir liggende brakk hvis de mest drevne får grønne beitemarker ved å overta nasjonale fellesgoder som kraftverk og nå snart olje, gass og fiskeressurser.

Jeg skulle ikke kritisert kraftselskapene hvis de høye kraftprisene nå bare var en tabbe og et engangsfenomen. Men nå hører jeg på nyhetene at kraftselskapene vil tappe ned vannbeholdningen også neste år, ved å selge billig strøm til utlandet på samme måten som i fjor. Dermed risikere vi også i inneværende år å få høye kraftpriser når vi trenger kraften mest. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet vil stemme for å pålegge kraftverkene å ha større vannreserve slik at dette kan unngås. Det mener jeg er skammelig.

TERJE BERNTSEN