Høsteland vil ikke kunne finne støtte for sin særegne historietolkning i seriøs historisk forskning av «denne verden». Dert finnes vel ikke en historiker som ville forfekte at den arabiske befolkningen som bodde i Palestina før etableringen av staten Israel er «oppfunnet av Yasser Arafat» eller at 800.000 mennesker flyktet fra «et fantastisk land». Det er tragisk når avisinnlegg vedrørende en slik trist konflikt oppnår å fremkalle latter hos leseren!

ASTRID ØY, ULSET