Jeg vil ikke gå nærmere inn på det her, de som vil kan lese artikkelen selv og dømme selv. Men det provoserte meg til å komme med min mening om kongehuset, som altså står i motsetning til filosof Nina Karin Monsens oppfatning (som jeg ikke gir mye for).

De kongelige gjør en jobb, og de gjør den godt. Det har de gjort helt siden familien kom til landet, med en topp under krigen, hvor de var et samlende symbol.

Så lenge de orker å fortsette med denne jobben, som de må dra med seg hele livet, fra de er født og (kanskje?) til de dør, synes jeg at vi må være sjeleglade for det, i hvert fall så lenge de fortsetter å gjøre den så godt som de gjør nå.

Kronprins Haakon er en flott representant for denne familien, de holdningene han viser har jeg den aller største respekt for.

INGER A. REKK