Undertegnede utnevnes tydeligvis av BT til «sabotør». Også den kloke Magnar Lussand ser nå spøkelser i form av et «nettverk» av sabotører. Dette skal være bevist ved et internt og privat notat fra undertegnede, som ved en utilsiktet glipp er kommet uvedkommende i hende.

La meg da slå fast: Alt prat om et «nettverk» mot Hardangerbrua en noe tøv! Rett nok er fortsatt ikke alle i Hardanger overbevist om realiteten i broprosjektet. Men som også Lussand så klokt sa det for litt siden, det er jo sunt for demokratiet med meningsytringer og debatt. Lussand og jeg er også enige om at begge de to aktuelle veiprosjektene i Hardanger skal komme, om de er (sitat) «tufta på realistiske føresetnader når det gjeld trafikktal og økonomi»!

La meg slå fast: Min eneste interesse i saken er at jeg som samfunnsengasjert medborger vil benytte meg av min demokratiske rett til å få frem hva som er sannhet og «realistiske føresetnader» for slike store prosjekt, der våre felles midler skal forvaltes. Derfor stiller jeg enkelte kritiske spørsmål. Dette gjelder prosjekt Hardangerbrua og det gjelder like mye prosjekt Jondalstunnelen! Om det er «sabotørvirksomhet» å få frem fakta, så må det visst være ting som ikke tåler dagslyset!

Av flere ting jeg nå undres over, er følgende:

Jeg har problem med å ha tillit til at Hardangerbrua — med et fjordspenn på ca 1325 meter - kan bygges for totalt 900 millioner kroner, mens nye og friske kalkyler for et vel 200 meter kortere tilsvarende brospenn over Langenuen til Tysnes nettopp er kalkulert av Hordaland Vegkontor til 1300 millioner kroner?

Kan vi nå forvente en enorm budsjettsprekk når «vår» bro skal kalkuleres på nytt? Hvordan skal denne kostnadssprekken i så fall dekkes inn? Og hvorfor blir ikke kostnadstallet fra 1999 oppjustert til dagens nivå?

Jeg tror rett og slett ikke på Broselskapets forutsetning om at 90 prosent av trafikken som i dag reiser over Utne-Kvanndal, frivillig vil kjøre den lange omveien om Hardangerbrua, og der betale høye bompenger - først på broen og siden til en ny tunnel i Skjervet sør for Voss. Men dette er nok helt nødvendig for å komme opp i budsjettert trafikktall på de forutsatte 1850 kjøretøy pr. døgn.

10-minuttersfergestrekningen Brimnes-Bruravik har de siste årene hatt vel 800 kjøretøy pr. døgn - en vesentlig del er turisttrafikk i de tre sommer-månedene. Derimot kan det vel være mer trolig at 90 prosent vil velge en mye kortere og en ras-sikker vei via Jondalstunnelen. Her ligger nok et hovedproblem for Broselskapet.

Jeg stusset også da vegsjef Torpp på spørsmål forleden fortalte Stortingets samferdselskomité at bompengene ville være 50-60 kroner pr. kjøretøyenhet, mens samtidig Broselskapet har kalkulert med 115 kroner pr. kjøretøy. Har vegsjefen eller Broselskapet rett?

Jeg undres også tilsvarende over hvorfor Vegkontorets budsjettkalkyler for Jondalstunnelen (bredde 8 m) er presentert med en meterpris på over 40.000 kroner, mens en 1/2 meter bredere og 4 km lengre Folgefonntunnel i nøyaktig det samme fjellmassivet nettopp ble avsluttet til en meterpris på godt 30.000 kroner. Geologien i fjellet er særdeles gunstig for rasjonell tunneldrift, forteller geologer og tunneldrivere. Men er det da et poeng å presentere Jondalstunnelen så dyrt som mulig, og derfor så lite attraktiv at den blir gjort usmakelig og enda mer utsatt i tid? Det er lov å undres.

Jeg innrømmer å ha delt mine private tanker om slike og andre tema med noen medlemmer av «Folkeaksjonen for Jondalstunnel NÅ» - i et internt notat. Men Folkeaksjonen som bevegelse har ikke noe ansvar for at mine personlige tanker er tegnet ned i dette private notatet. Folkeaksjonen har kun som arbeidsmål å arbeide for å realisere tunnelprosjektet så raskt som mulig, og ikke noe annet enn dette. Og den har ingen front mot Hardangerbrua. Den linjen følges også strengt!

Vær nå snill, BT, ikke bland kortene! Vi har alle rett til private tanker og meninger, og tanken er som kjent fri! Alt prat om nettverk og om sabotasjeaksjoner er rent eventyr. Beklager, journalist Hofseth, men dramatikken din er oppdiktet!