Dette er en ren provokasjon mot befolkningen langs norskekysten, mener årsmøtet i Bergen Unge Venstre.

Bergen Unge Venstre er enig med miljøvernminister Børge Brende når han sier at dette gjør at det er grunn til å reise tvil om seriøsiteten til det britiske selskapet BNFL (British Nuclear Fuels Ltd).

Ansvaret bør imidlertid plasseres der det hører hjemme. Den britiske regjeringen har hatt god tid til å gripe inn og stoppe utslippene fra dette anlegget uten å foreta seg noe. Når utslippene nå fortsetter, må dette anses som en direkte uvennlig handling fra Storbritannia ovenfor flere av sine naboland.

Bergen Unge Venstre oppfordrer regjeringen til å fortsette kampen for å fjerne denne miljøtrusselen. Det folkelige engasjementet mot Sellafield-utslippene som ble demonstrert gjennom oppslutningen om Venstres underskriftskampanje i fjor og stopp Sellafield-demonstrasjonen da den britiske miljøvernministeren besøkte Bergen tidligere i år, viser at dette er en viktig sak for alle som lever langs norskekysten.

KJERSTI MOE OG JAN KENNETH STAVENES, BERGEN UNGE VENSTRE