Temaet er: Israel — det som skjer i Midtøsten akkurat nå. Oslos biskop er med, Kåre Willoch og Kåre Kristiansen er også med, og vi får presentert kjente synspunkter ut fra deres forskjellige ståsteder. Den ene repetisjonen etter den andre - var det noe vi ikke hadde hørt før? Men så kommer det et frisk pust inn i debatten, fra en ung jøde - Petter Levin var navnet, og han hevet debatten opp på et høyere nivå enn det vi ofte er vant med. Han fikk frem viktige nyanser i denne vanskelige konflikten som vi alle gjør vel i å ta inn over oss. Det er nemlig ikke bare snakk om makt i forhold til militær makt, men også om makt i forhold til holdninger hos opinionen og den makt som media har! Her er det nemlig ikke alltid at Israel og jødene kommer seirende ut!?

Kanskje jødenes blodige historie med forfølgelser og pogromer og holocaust, som ikke minst mange europeiske stater har på sin samvittighet, burde være mer med som bakgrunn enn vi får inntrykk av når vi hører Stålsett og Willoch i debatter om jødene og palestinerne. Det som skjer nå har nemlig også en sammenheng med alt som har skjedd fra jødene fikk sitt land tilbake i 1948, med alt det hat og den uvilje som den unge nasjonen har møtt fra utrolig mange kanter. Jeg vil med dette mitt innlegg rette en takk til Petter Levin, og jeg vil sammen med ham ønske at freden må komme både til det palestinske folk og til Israel! Shalom!

Av Bernt Falkum