For folk flest kan det være vanskelig å forstå dommen, fordi det blir fremstilt som om at enten får man pølser, eller så får man det ikke. Det er dessuten blitt en vedtatt sannhet at bensinstasjonen blir nedlagt dersom dommen blir rettskraftig. I det mediesirkuset som oppsto i for— og etterkant av rettssaken er vi blitt beskyldt for det meste. Vi vil avstå fra å kommentere disse beskyldningene. Til tross for stor pågang har vi hele tiden motstått fristelsen til å komme med propaganda for vårt syn, og på den måten «båret ved til bålet».

For 15 år siden solgte eierne av Bjørkheim Gjestetun ut tomten der det i dag er bensinstasjon til AS Sambygg, som bygget bensinstasjon og leide denne videre til Harald Solheim. De tidligere eierne var meget fremsynte, og forutså muligheten for at norske bensinstasjoner skulle bli som de amerikanske, hvilket viste seg å bli korrekt. De ville sikre seg mot at det ble etablert konkurrerende virksomhet på området, og dette ble således tatt med som en egen klausul i kjøpekontrakten. Klausulen er begrenset til å omfatte salg av mat, hvilket var, og fortsatt er kjernevirksomheten til Bjørkheim Gjestetun. Vi tror at enhver forstår at det var viktig for selgerne ikke å undergrave egen virksomhet. Klausulen sikrer bare veikroen mot konkurranse på den opprinnelige tomten. På nabotomten finnes derfor konkurrerende virksomheter.

De senere år har bensinstasjonen sakte, men sikkert begynte å «spise» seg inn på vårt marked ved å tilby mat til sine kunder. Vi har påpekt dette gjennom 10 år, men våre henvendelser sto ubesvarte inntil vi tilskrev Solheim via vår advokat i fjor. Etter dette har vi ved tre anledninger forsøkt å finne en minnelig ordning, men Solheim har ikke villet komme oss i møte, under henvisning til at han hele tiden har ment at han ikke har brutt noen klausul. Dette er bakgrunnen for at saken nådde Midhordland Tingrett.

Sakens kjerne er imidlertid hvor mye vår nabo kan utvide sitt serveringskonsept uten å bryte den klausulen som utbyggingen av bensinstasjonen hviler på. Gjennom de samtaler vi har hatt med Solheim forstår vi at han ikke er villig til å fire en millimeter på sin rett til å servere hva han vil innenfor Statoils konsept. Senest i forrige uke fikk vi gjennom avisen vite at det allerede foreligger planer fra Statoils side om utvidelse av serveringskonseptet. Gjennom behandling i tingretten har vi fått klart svar på dette spørsmålet.

Vi beklager at Solheim har brutt en konkurranseklausul i 10 år. Vi beklager at han har tenkt å fortsette med det. Vi beklager at omfanget av det ulovlige salget var mye større enn vi kunne ane før rettsprosessen startet. Vi beklager at vi måtte gå rettens vei fordi vi ikke kom til enighet med Solheim. Vi beklager de uttalelser som har falt i etterkant av dommen. Men aller mest beklager vi at 9 årsverk ved Bjørkheim Gjestetun står i fare.

Den interesserte leser finner dommen i sin helhet på våre hjemmesider www.bjorkheim-gjestetun.no.

Av Inge Skogesal,

for styret i Bjørkheim Gjestetun AS