«Ingenting mindre enn en skandale», kaller signaturen vårt valg av «den søkkrike kaffekolonisten Herman Friele jr.» som åpningsperson og hovedinnleder på et seminar åpningsdagen. I så fall var det en nøye regissert «skandale». Karrieresenteret skal som signaturen «some.lunatic» påpeker, være et møtested for studenter og arbeidsliv. Og de man har tenkt å samarbeide med, er det som kjent lurt å snakke med på forhånd. Nettopp for å signalisere ønsket om kontakt med arbeidslivet, både det private og det offentlige, valgte vi å invitere en av byens fremste næringslivsledere til å stå for den symbolske åpningen. Og som om ikke det var skandaløst nok, sto også en rekke andre næringslivspersoner på gjestelisten, sammen med studenter fra alle fakultetene. Altså et forsøk på å realisere møteplass-tanken allerede på åpningsdagen.

Karrieresenteret mener på ingen måte at alle som studerer i Bergen skal være «bufast» i byen all sin dag, slik «lunatic» later til å tro. Med over 1000 ferske kandidater hvert år, er det verken mulig eller ønskelig. Målet vårt er å bidra til at flere kandidater enn i dag får relevant jobb i regionen. Det er et faktum at langt flere enn de som primært vil, må til hovedstaden for å få sin første jobb (jfr. nyutdannede Morten Skauge i BT-innlegg 28.2.). Men selvfølgelig skal Karrieresenteret være et tilbud til alle, også de som søker nye utfordringer andre steder, enten det er i Oslo eller på Senja.

«Lunatic» har tydeligvis glemt å gjøre hjemmeleksen sin før han/hun/de retter usaklig skyts mot medstudenter: Lexwell, studentenes næringslivsutvalg ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, blir påstått å være en «uavhengig studentorganisasjon med sterk høyrevri». Og undertegnede «tok kaken totalt» da jeg på åpningsdagen oppfordret studentene ved HF-fakultetet til å opprette sitt eget Lexwell. Organisasjonens «høyrevridde» oppgave er å arrangere bedriftspresentasjoner, altså invitere kjente selskap til å komme og presentere seg for studentene. Denne «høyrevridde» innsatsen til en gruppe SV-studenter har resultert i at stadig flere bedrifter vet hva en samfunnsviter står for, og at stadig flere arbeidsgivere – både lokalt og nasjonalt – ansetter ferske samfunnsvitere. Karrieresenteret vil gjerne samarbeide med allerede etablerte studenttiltak, fordi vi tror studentene selv gjør den beste jobben på områder der de har sterke egeninteresser. Derfor er det en selvfølge at vi oppfordrer også studenter ved andre fakultet til å sette i gang med bedriftspresentasjoner.

Flåm er på krigsstien igjen, nå for tredje gang. Han stiller en rekke retoriske spørsmål i innlegget sitt mandag 05.03., og de fleste går ut på det samme: Hvorfor kan ikke studenter i likhet med andre folk klare seg på egen hånd når de skal ut og søke jobb? Hvorfor må de på død og liv ha et Karrieresenter til å hjelpe seg? Kanskje vi skal være litt rause og snu spørsmålet på hodet: Hvorfor ikke? Hvorfor skal ikke UiB og andre institusjoner gi de ferske kandidatene sine et ekstra dytt? Hvorfor i all verden kan du ikke unne studentene dine litt drahjelp, professor Flåm? Det koster mindre enn du tror. Omtrent 15 kroner pr. student for UiB sin del.

Rønnaug Tveit, daglig leder, Karrieresenteret