Jeg kjenner meg slett ikke igjen i den beskrivelse han gir av mitt syn, i sitt innlegg til BT 23. april. Det eneste jeg har uttrykt er at det for Arbeiderpartiet bør være bekymringsfullt at SV og Høyre nå har en stortingsgruppe med langt flere år foran seg enn Arbeiderpartiet sin.

Odd Rambøl er selv et levende bevis på at det tar tid å bli en politisk ringrev som han selv. Enhver organisasjon bør etter min mening ha et bevisst forhold til sin rekruttering. Det er noe annet enn å se politikk som karrierebygging.

Rambøl burde ha lest nok politiske avisartikler til å se hvordan BT har valgt å vinkle denne saken, noe BT også står fritt til å gjøre. Det som er trist er når mennesker bevisst velger å misforstå hverandre.