Nå må vi alle — i form av et kulturhistorisk tap betale prisen for at kommunen har latt historieløse eiendomsspekulanter legge premissene for utviklingen av det sentrale bybildet.

Ironien er flengende. Samme dag som oberst I Vigar Aabrek på BTs debattside har et meget tungtveiende innlegg for å plassere Ekserserhuset på Bergenhus, kan man på avisens kultursider lese at slaget er tapt: Koengen/Bergenhus er ute av bildet, nå skal Ekserserhuset forvises til Tellevik fort! Ikke et vondt ord sagt om idealistene bak stiftelsen der ute og det de har fått til, men på Tellevik hører ikke Ekserserhuset til. Ekserserhuset er et sentralt element i Bergens historie, militærhistorisk så vel som kulturhistorisk, og det hører hjemme i nær tilknytning til Bergen sentrum.

Den største feilen som alle motstandere av prosjektet med klarsyn innså lenge før avgjørelsen var tatt var i det hele tatt å tillate rivning av Ekserserhuset. Det planlagte prosjektet på området burde tvert imot vært pålagt å inkorporere Ekserserhuset i planene. Skulle man så finne en nødløsning, var det to alternativer som pekte seg ut. Det ene var å plassere Ekserserhuset på Nøstet, i geografisk nærhet av sin opprinnelige beliggenhet. Det andre var å knytte det til de allerede eksisterende militærhistoriske anlegg i byen, på området Koengen/Bergenhus. Alt annet blir hodeløse nødløsninger og neppe egnet til stort annet enn å tegne det sittende byrådet i et latterlighetens skjær.

Det er klart at bevaringen av et kulturhistorisk minne som Ekserserhuset vil koste penger. Dette gjør Vigar Aabrek fortreffelig rede for i sitt innlegg. Om ikke annet, bør de ansvarlige politikere gå staten, Kulturdepartementet, de riksantikvariske myndigheter og alt som ellers måtte finnes av ansvarlige instanser nærmere inn på klingen og komme frem til en bedre løsning enn å forvise byhistorien til Tellevik. Da kan man for så vidt like gjerne benytte huset til skøytebretthall på Slettebakken.

Men hvor mye skal vi vedde? Er det noen som med hånden på hjertet virkelig tror at de noensinne får se Ekserserhuset reist igjen?

Av Gunnar Staalesen