En ledende ekspert, professor i miljømedisin dr. med. Philippe Grandjean fra Syddansk Universitet, har uttalt seg meget tankevekkende i danske medier.

Han sier at spørsmålet er om giftige stoffer som akrylamid ikke allerede finnes i fødevarene gjennom miljøet, før vi i det hele tatt begynner å tilberede maten.

Hvis det forholder seg slik, er resultatet av denne kjemiske bumerangen i fødekjeden alarmerende.

Og det som er enda mer skremmende er at det inntil nå bare er de fysiske konsekvensene av de kjemiske stoffene som er alminnelig kjent og omtalt i europeiske medier.

Dr. David E. Root, amerikansk medisinsk spesialist og James Barnes, som er spesialist i radioaktiv stråling, støtter banebrytende oppdagelser om at rester av kjemikalier og giftstoffer forblir i kroppen etter inntak.

Denne forskningen ble utført i USA av humanisten L. Ron Hubbard som avslørte at kjemiske giftrester forblir i kroppens fettvev og at de akkumuleres kumulativt med nedbrytende virkning — ikke kun på kroppen, hvor rester kan føre til forgiftninger og livstruende sykdommer. Kjemiske opphopinger fører også til mental svekkelse av klarhetsoppfattelse, nedsatt IQ, svekket hukommelse, tretthet og andre fenomener.

Dette er senere blitt undersøkt og bekreftet gjennom rapporter fra spesialister og leger, ikke bare i USA, men også bl.a. i Frankrike og Russland. Det er ingen tvil om at konsekvensene av et årelangt misbruk av kjemisk forurensing av fødekjeden holder på å innhente oss, og at det er viktig at vi i tillegg til å stille langt strengere krav til produsenter også begynner å se etter metoder som kan rense våre forgiftede kropper for kjemiske opphopinger så vi kan befris for de negative virkningene disse har på vår hukommelse, velbefinnende og helse.

JEANETT WOLFF