• Hvis nordmenn er villige til å betale en krone mer for kaffen, kan vi hvert år gi 143 millioner kroner til fattige kaffebønder, sier Herman Friele. Han vil ikke ha det på seg at han utnytter de lave kaffeprisene.

Kaffeprisene er lavere enn de har vært på 30 år. Kaffebønder fortviler og drives dypere inn i fattigdommen. Samtidig har kaffehuset Friele rekordoverskudd. Nå vil Kirkens Nødhjelp ha Friele til å underskrive «Initiativ for etisk handel», en avtale som skal garantere at hvert ledd i produksjonsprosessen ikke gjør noen skadelidende, og at bedrifter ikke utnytter bøndene.

— Selvfølgelig utnytter vi ikke de lave kaffeprisene. Spørsmålet er hva vi kan gjøre med dem, spurte Friele på pressekonferansen i går som var arrangert av Kirkens Nødhjelp.

— Det blir feil å spørre hva jeg alene vil gjøre med fattigdommen og aids-epidemien. Men sammen kan vi gjøre noe, sa Friele før han la frem sitt forslag til hvordan nordmenn kan gjøre en forskjell.

Norge på kaffetoppen

— I Norge drikker vi ti ganger så mye kaffe som den gjennomsnittlige verdensborgeren. Hvis kundene er villige til å betale en krone mer, blir det 143 millioner kroner i året. De kan vi gi tilbake til de kaffeproduserende områdene i Kenya, sa Friele.

Representanten for Kirkens Nødhjelp, Anne Marie Helland synes forslaget er en god idé. Hun trekker frem rettferdig kaffe, Max Havelaar, som et godt alternativ. Kaffen er dyrere, men garanterer at kaffebøndene får betalt for den jobben de gjør. Også domprost Ørnulf Elseth roser rettferdig kaffe.

— Problemet er at rettferdig kaffe utgjør bare en prosent av salget. Den er kaffens svar på Mercedes. Vi skulle lage en Lada-versjon også, til de siste 99 prosentene av kaffedrikkerne, sier Elseth.

— Max Havelaar er et godt tiltak, men det monner ikke. Vi må gi gass og få større dimensjoner på det skal det ha noen virkning, mente Friele.

- Tar kritikken alvorlig

Spørsmålet blir om forslaget lar seg gjennomføre, og om kundene er villig til å betale mer for kaffen.

— Vi har det så godt i Norge. Likevel er vi misfornøyd. En krone hver er overkommelig. På verdensbasis hadde det blitt 15 milliarder til fattige kaffebønder, slår Friele fast.

— Vi tar kritikken inn over oss, og vi skal være mer bevisst vårt ansvar. Men jeg vil være praktisk i forhold til dette, slik at vi ikke villeder folk. Å underskrive en avtale om etisk handel er vel og bra, men jeg vil ha praktiske tiltak, sa kaffekongen.

BEDRE FOR KAFFEBØNDENE: Herman Friele lanserte i går et forslag til hvordan kaffebøndenes kår kan forbedres. - Hvis vi betaler en krone mer, kan vi utrette mye, sier Friele til Anne Marie Helland fra Kirkens Nødhjelp.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ